Betydelsen av första maj har ändrats och omformats historiskt sett. Redan under antikens tid firades första maj som ett tecken på att våren nalkades. I de germanska länderna firas valborgsmässoafton och i de keltiska Beltane. Dessa hedniska traditioner finns kvar i många länder, även om de har förändrats under tiden, men huvudsakligen var syftet att fira sommaren eller vårens tecken. Om vi lägger bort firandet av första maj som vårens tecken och tittar närmare på arbetarrörelsens firande av första maj ser man inte en fullt lika gammal tradition. Första maj är arbetarrörelsens internationell demonstrationsdag. Första maj har sitt ursprung från en händelse i Chicago som inträffade den 4 maj 1886. Det var den så kallade Heymarketmassakern som utspelade sig på torget Heymarket. Mitt under en pågående demonstration för att införa 8 timmars arbetsdag detonerades en bomb. I explosionens efterföljande kaos uppstod senare beskjutning mellan demonstrerande arbetare och de cirka 200 polismän som fanns på platsen. Flera poliser och demonstranter omkom och händelsen följdes senare av en juridisk process där flera av demonstranterna fick långa fängelsestraff eller dödsstraff som påföljd. Det framkom dock senare att de inblanda hade dömts på mycket svaga bevis och blev sedermera frisläppta om de fortfarande var vid liv. De personer som hade avrättas blev betraktade som martyrer av arbetarrörelsen då dom blivit utsatta för ett ordagrant justitiemord. Det dröjde inte länge för än massakern också hade blivit en internationell angelägenhet hos andra länders fackförbund och organiserade. Först med att anta 1 maj som arbetarrörelsen internationella dag var den socialistiska organisationen Andra Internationalen. Det hände 1889 i en kongress i Paris och utgick från att demonstrera för 8 timmars arbetsdag.


Det var först 1938 som Sveriges riksdag beslutade att Första maj skulle vara en helgdag. Under denna tiden var redan första maj en erkänd dag inom arbetarrörelsen att samlas och demonstrera på. Att det blev en röd dag har förstås med att 1 maj inte alltid infaller under en helgdag. SAP (Sveriges socialdemokratiska arbetarparti) hade också stark ställning under 30-talet i Sverige och det bidrog till att få igenom beslutet i riksdagen. Idag demonstrerar man inte längre för 8 timmars arbetsdag på första maj, vilket var den ursprungliga orsaken. Demonstrationerna har även blivit blocköverskridande. Nästan alla Sveriges olika fackförbund, tjänstemän, samt liberala och konservativa partier samlas och demonstrerar under denna dagen. Det är dock fortfarande arbetsfrågor som har fokus.


Betydelsen av första maj ser idag ut olika i olika länder. I många länder är man ledig 1 maj och utför fredliga demonstranter med facklig inriktning som exempelvis Brasilien och andra sydamerikanska länder.

I Kina firas första maj med en hel veckas ledighet. Där firar man med militära parader och uppvisningar. Kina började detta på 1990-talet.

Ryssland var relativt tidig med sin första förstamajdemonstration.1890 och framåt har det varit ett flertal stora demonstrationer under första maj.

I Turkiet är första maj en röd dag. Likaså i Tyskland. I dessa länder firas dagen oftast med traditionella arbetarsånger.

I USA och Kanada har man valt att ha arbetardagen en annan dag än 1 maj då det inte ansågs vara passande att hylla Haymarketsmassakern. Istället har man valt första måndagen i september som då kallas för Labor Day. Fackliga organisationer har åter infört första maj demonstranter i USA de senaste.