Den svenska modellen kan kortfattat beskrivas som en arbetsmarknad som bygger på att parterna samarbetar och kommer överens om de villkor som skall gälla på arbetsmarknaden. De två parterna är de anställda, som representeras av facket, samt flertalet arbetsgivarorganisationer. Grundtanken i den svenska modellen är att villkoren blir bäst för båda parter ifall de anställdas fackförbund och arbetsgivaren själva kan besluta om dem. Detta gynnar båda parter och samhällsekonomi. Politiker skall endast forma grundläggande arbetslagar som skall ligga till grund för parterna.

Kollektivavtal

De villkor som parterna kommer överens kallas för kollektivavtal. Avtalen kan vara lokala avtal som gäller enskilda arbetsplatser. Eller större avtal som täcker hela landet. Avtalen inkluderar frågor som, lön, pensioner, semester, arbetsförhållanden, övertid och en mängd andra olika punkter. Avtalen tecknas under ett visst antal år och både anställda och arbetsgivare förbinder sig att följa avtalen. Så länge kollektivavtalen följs är det också förbjudet med strejker.

Facket

Du behöver inte vara organiserad(fackligt ansluten) för att få ta del av kollektivavtalen. Dessa avtal gäller alla anställda på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Trots detta är det viktigt att vara medlem i ett fackförbund. Den svenska modellen bygger på att facket representerar dom anställda och utan medlemmar blir fackförbundet inte lika starkt i förhandlingar med arbetsgivaren.